E-Atık Geri Dönüşümü

 

   Elektronik cihazlar pek çok farklı malzeme içerdiğinden, geri dönüşümleri oldukça karmaşık ayırma ve ayrıştırma teknolojileri gerektirmektedir.

   Elektronik atıklar veya kısaca e-atıklar kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik atıklardır. Elektronik atıklar evsel ve endüstriyel atık akışının en hızlı büyüyen segmenti olup kırılmış, hasar görmüş, demode olmuş veya kullanım ömrünü tamamlamış, içerdiği ağır metaller ile atıldığında doğayı kirleten en önde gelen varlıklardan biri olan elektronik eşyaların genel bir ifadesidir. Elektrikli ve elektronik ekipmanlar, bazıları  toksik olmak üzere, bir çok bileşen ihtiva ederler. 

   Ekipmanlar kullanım ömürlerini tamamladıklarında, doğru bir biçimde geri kazanılmayan ya da bertaraf edilmeyen atıklar, çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

   Hayatımızdan çıkaramadığımız ve çıkarmayı düşünemeyeceğimiz bilgisayar,   televizyon,  kablosuz  iletişim araçları,  ses  ve  görüntü  kayıt cihazları, cep  telefonları, yazıcılar,  x-ray cihazları, mikrodalga cihazlar, diğer beyaz eşya grubundaki ürünler, küçük ev aletleri, otomatlar vb.. birçok türde ürünler bu gruba girmektedir.

 

Tehlikesiz Atık Alımı

 

   Atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi başta çevre ve insan sağlığı olmak üzere ekonomiyi de yakından ilgilendirmektedir. 

   Sanayiden kaynaklanan ve evsel katı atıklar insan ve çevre sağlığı açısından potansiyel tehlike oluştururlar.

   Katı atıklar tekniğine uygun bir şekilde bertaraf edilmezler ise; toprağın, yüzey ve yeraltı sularının kirlenmesine, depolama sahalarında oluşan gaz ise içindeki yüksek metan oranı sebebiyle hava kirliliğine yol açmaktadır. 

   Atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi başta çevre ve insan sağlığı olmak üzere ekonomiyi de yakından ilgilendirmektedir.

 

Harddisk Veri Data İmhası

 

   ElektroKart Geri Dönüşüm tesisi olarak,kurum veya kuruluşlarınız da kullanılan personel bilgisayarlarına ait veri depolama ünitelerinin kalıcı veri imha ve hafıza ünitelerinin bertaraf edilmesine yönelik çeşitli yöntemler sunmaktayız.

   Bilindiği üzere günümüzde bilgi güvenliği, şirketlerimizde çok önemli bir konumda bulunmaktadır. Ofis ortamlarımızda kullandığımız elektronik çevre birimleri üzerinde bir çok önemli bilgi bulundururuz.

   Bu bilgileri üniteler üzerinden işletim sistemlerinin sunmuş olduğu uygulamalar ile silsek dahi, silinmiş olan bilgilerin tekrardan elde edilmesi cihazların “var olanı gizle, yeni gelecek veriyi üzerine yaz” mimari yapısı gereği mümkün olmaktadır.